Publikationer

Kaae, B.C., Olafsson, A.S., og B.C. Draux, H. (2018) Blåt friluftsliv i Danmark. Frederiksberg: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

IGN Rapport. Link: http://static-curis.ku.dk/portal/files/192110710/Bl_tFriluftsliv_020318.pdf


Laursen, K., Kaae, B.C., Bladt, J., Skov-Petersen, H., Rømer, J.K., Clausen, P., Olafsson, A.S., Draux, H., Petersen, I.K., Bregnballe, T. og Nielsen, R.D. (2016) Fordeling af vandorienterede friluftsaktiviteter og vandfugle i Danmark. Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Projektets interaktive kort og rapport er publiceret på Link: http://www.vandfuglefriluftsliv.dk


Olafsson, A.S., Kaae, B.C., Draux, H., Skov-Petersen, H., Caspersen, O.H., og Jensen, F.S. (2016) Blåt friluftsliv i Nationalpark Skjoldungernes Land. Frederiksberg: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

IGN Rapport. Link: https://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/2016/blaat-friluftsliv-nationalpark-skjoldungernes-land.pdf


Anker, H.T., Kaae, B.C. og Nellemann, V. (2014) Forvaltning af kystzonen. Rammer, udfordringer og scenarier. Frederiksberg: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

IGN Rapport. Link: https://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/filer-2014/Kystzoneforvaltning_Rapport_samlet.pdf
Bemærk at udredningen er baseret på et 2013 EU-Direktivudkast, der blev markant ændret i sin endelige version i 2014.